Informacje o firmie

iZZiFAST sp. z o.o. sp. k.
Pawła Kubiny 4,
41-710 Ruda Śląska

E-Mail: szafy@izzifast.pl

Telefon +48 534467596

Prezes zarządu:
Wioleta Łoboda

KRS 0000834432
NIP 6412550380
REGON 385809542

Nawet jeśli strony internetowe iZZiFAST zostały opracowane z największą starannością, iZZiFAST sp. z o.o. sp. k. nie może zagwarantować, że zawarte w nich informacje są wolne od błędów i dokładne. Wszelka odpowiedzialność za szkody jest wykluczona, chyba że wynikają one z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony iZZiFAST sp. z o.o. sp. k.. iZZiFAST sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany treści swoich stron internetowych w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. Strony internetowe iZZiFAST zawierają linki do innych stron internetowych. iZZiFAST sp. z o.o. sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za strategię ochrony danych i zawartość tych stron internetowych.