Najczęściej zadawane pytania / FAQ

Pytanie ogólne
Czym jest SMOG?

Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku mieszania się mgły i spalin. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje w wyniku przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, tzw. pyłów zawieszonych. Smog jest toksyczny oraz bardzo szkodliwy dla zdrowia człowieka.

Czym jest pył zawieszony?

Terminu „pył zawieszony” używa się od opisania rozmaitych drobnych cząstek pochodzących z takich źródeł, jak np. układy wydechowe pojazdów i indywidualne systemy grzewcze w domach. Cząstki te oddziałują negatywnie na płuca. Narażenie długookresowe i w okresie maksymalnych stężeń może mieć różne skutki dla zdrowia, od niewielkiego podrażnienia dróg oddechowych po przedwczesną śmierć.

Pyły zawieszone w powietrzu dzieli się ze względu na wielkość: do 10 µm (PM10) oraz na cząsteczki o wielkości do 2,5 µm (PM2,5). Oznaczenie PM oznacza cząsteczkę stałą.

PM10: Są cząstkami o średnicy poniżej 10 mikrometrów. Cząstki te są często określane jako “pył zgrubny” i składają się z materiałów używanych w drogownictwie i przemyśle, a także cząstek powstałych w wyniku spalania. W zależności od ich wielkości, cząstki pozostają w płucach.

PM2.5: Cząstki o średnicy poniżej 2,5 mikrometra. Cząstki te zawierają wtórne aerozole i cząstki spalania. Drobne cząstki mogą docierać do pęcherzyków płucnych.

PM1: Ultradrobne cząstki o średnicy poniżej 1 mikrometra. Ultra drobny pył jest najbardziej niszczącym wariantem drobnych cząstek, ponieważ przenikają one przez płuca bezpośrednio do krwiobiegu i rozprzestrzeniają się do narządów.

Co oznaczają klasy filtracji?

Klasa filtra określa jakiej wielkości cząsteczki zostają przez niego zatrzymane. Zastosowany w naszej skrzynce filtr wstępny M5 zatrzymuje do 75% cząstek smogu PM10 (o wielkości 10 μm), natomiast filtr dokładny F9 zatrzymuje do 90% cząstek smogu PM2,5 (o wielkości 2,5 μm) i 80% cząstek PM1 (o wielkości 1 μm).

Dlaczego w skrzynce są dwa filtry?

Zastosowanie dwóch filtrów w znaczny sposób poprawia filtrację powietrza oraz wydłuża ich działanie.

Pytania techniczne
Czy skrzynki filtracyjne iZZiFAST mogą współpracować z każdym rekuperatorem?

Skrzynki mogą współpracować z większością rekuperatorów dostępnych na rynku. Bardzo ważne jest uwzględnienie dodatkowego oporu powietrza generowanego przez skrzynkę filtracyjną oraz zamontowane w niej filtry. Jeżeli rekuperator nie posiada automatycznej regulacji przepływu powietrza, należy ręcznie przeprowadzić regulację nawiewu względem wyciągu w instalacji wentylacyjnej.

UWAGA! Zamontowanie skrzynki filtracyjnej w instalacjach wyposażonych w urządzenia posiadające czujniki ciśnienia i nie dostosowane fabrycznie do montażu dodatkowych filtrów może powodować wyświetlanie się komunikatów o przekroczonej wartości oporów. W takiej sytuacji należy zmniejszyć wydajność wentylacji.

Czy dodatkowe filtry powodują duże opory powietrza?

Każdy filtr powoduje opór dla przepływającego powietrza. Im wyższa klasa filtra, tym opory są większe. Na szczęście filtry w skrzynce iZZiFAST mają dużą powierzchnię minimalizującą ten problem. Poza tym w sezonie zimowym nie ma potrzeby tak dużej wymiany powietrza w domu (z powodu strat ciepła i wysuszania się powietrza). Zastosowanie skrzynki antysmogowej iZZiFAST jest więc kompromisem pomiędzy wymaganą wydajnością instalacji zimą, a komfortem z posiadania czystego i zdrowego powietrza w domu.

Gdzie zamontować skrzynkę – na czerpni, czy na nawiewie?

Zalecamy montaż skrzynki filtracyjnej na czerpni, ponieważ możemy wtedy wykorzystać możliwości dwóch dedykowanych oryginalnych filtrów iZZiFAST. Montując skrzynkę za rekuperatorem na nawiewie należy wyjąć filtr M5 ze skrzynki i pozostawić filtr w rekuperatorze (który chroni wymiennik ciepła przed zabrudzeniami).

Konserwacja i eksploatacja
Jak często wymieniać filtry?

Zalecamy wymianę filtrów co najmniej przed każdym sezonem grzewczym. W rejonach o bardzo dużym zabrudzeniu powietrza zalecamy jednak częściej wymienić filtry, np. 2 razy w ciągu sezonu zimowego.

Co z filtrami poza sezonem grzewczym?

Latem filtr antysmogowy F9 można zastąpić filtrem przeciwpyłkowym F7 lub zostawić w skrzynce sam filtr M5.

Gdzie można kupić filtry?

Filtry dostępne są w sprzedaży na stronie cennik.peflex.pl

Do pobrania

Formularz kontaktowy

Zapytanie o produkt
Zgłoszenie serwisowe